• Lokalne wiadomości
  • Społeczne dziennikarstwo amatorskie

Motywacja na każdy dzień

Coraz więcej współczesnych ludzi zapada na coś, co specjaliści określają mianem - syndrom wyuczonej bezradności.
Zjawisko to polega na tym, że człowiek zakłada, iż będą mu się przytrafiały same negatywne doświadczenia i nie ma sposobu na to, aby zapobiec tego typu katastrofom. Potwierdzalność tej tezy została udowodniona podczas eksperymentu robionego na zwierzętach. Kiedy doświadczały one dyskomfortu, uciekały przed nim. Kiedy nie potrafiły się wydostać z problematycznej sytuacji, biernie się jej poddawały.
Podobnie zachowuje się człowiek. Najpierw szuka wyjścia, jeśli jednak jego działania nie przynoszą spodziewanych rezultatów, istota ludzka zaczyna być bierna nawet wobec takich zdarzeń, które są dla niej niekorzystne.

WYJŚCIE Z SYTUACJI ISTNIEJE ZAWSZE.
Nie jest jednak powiedziane, że jeśli znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji, nigdy nie da się tego zmienić. Wszystko zależy od nas samych i możemy nauczyć się obserwować, co jest dla nas korzystne, co zaś naraża nas na porażki. Takich działań dokonuje się stopniowo i wymagają one pracy oraz wielu powtórzeń. Są to ćwiczenia wspierane praktyką, które w końcu zaczną być stałymi nawykami.


autor tekstu Opublikowano przez: Karolina Pawłowska | 02.11.2016